Google Pagerank คือ อะไร ?

Basic No Comments »

Google Pagerank หรือ PR คือ ค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ (หลาย ๆ คนอาจเข้าใจผิดว่า Pagerank คือ การประเมินคะแนนของทั้งเว็บไซต์ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ) โดยคะแนนที่ปรากฎจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับหน้าเว็บเพจที่ไม่มีค่า Pagerankระบบจะแจ้งเป็น “No PageRank information available”

» อ่านต่อ.. (Read more..)

On-Page Factor และ Off-Page Factor

Basic No Comments »

ถ้าพูดกันถึงเรื่องการทำ SEO คงมีหลายครั้งที่มีคนพูดถึง Factor หรือ ปัจจัยต่าง ๆ ของการทำ SEO
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ On-Page Factor และ Off-Page Factor

» อ่านต่อ.. (Read more..)

Link Popularity หัวใจของ การทำ SEO

Basic No Comments »

ผมฟังจากการบอกต่อ ๆ กันมาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ว่า การทำ SEO นั้นหัวใจอยู่ที่ Link Popularity ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาพูดเรื่องของ Link Popularity กันครับ
» อ่านต่อ.. (Read more..)

Meta Tag Optimization (การเขียน Meta Element ให้เหมาะกับการทำ SEO)

Basic No Comments »

Metadata Elements หรือ Meta Tag คือ ส่วนของซอร์สโค๊ดที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว) ของเอกสาร HTML โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้น ๆ ว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร แสดงผลด้วยภาษาอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีคำค้นที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น
» อ่านต่อ.. (Read more..)

โครงสร้างไดเรคทอรี่ และการตั้งชื่อไฟล์สำหรับการทำ SEO

Basic 18 Comments »

เคยสังเกตบ้างไหมครับ ว่า การตั้งชื่อไฟล์ และ ไดเรคทอรี่ มีผลกับการทำ SEO ด้วย ถ้าผมจะเน้น Keyword คำว่า SEO Tool ลองเปรียบเทียบระหว่าง
» อ่านต่อ.. (Read more..)

การตั้งชื่อโดเมน สำหรับ SEO

Basic No Comments »

เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนตรงกับคำค้น มักจะแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาโดย Search Engine ในตำแหน่งที่ดี ตรงกับคำพูดที่ว่า “แค่ชื่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
» อ่านต่อ.. (Read more..)

การออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ SEO

Basic No Comments »

ก่อนจะลงมือทำ SEO ด้วยเทคนิควิธีอื่น ๆ สิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้าม คือ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ภายในเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นก่อน ในบทความนี้เราจะเรียนรู้บางสิ่งที่เคยมองข้าม แต่สำคัญกับการทำ SEO ครับ
» อ่านต่อ.. (Read more..)

การแบ่งประเภทของการทำ SEO

Basic No Comments »

ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนพื้นฐาน SEO อีกครั้งครับ หลังจากได้รู้จักคำนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO กันไปพอสมควรแล้ว บทความนี้เราจะจำแนกประเภทการทำ SEO กันครับ การทำ SEO ถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
» อ่านต่อ.. (Read more..)

What is Web Directory ? (Web Directory คือ อะไร ?)

Basic No Comments »

จากบทความที่แล้วผมได้เกริ่นเกี่ยวกับคำถามว่าพระรองของการทำ SEO คือใคร ในบทความนี้เราจะมาเฉลยพร้อม ๆ กันครับ
» อ่านต่อ.. (Read more..)

What is Search Engine ? (Search Engine คือ อะไร ?)

Basic No Comments »

จากสองบทความที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของการทำ SEO ไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะเริ่มทำความรู้จักกับพระเอกของ SEO คือ Search Engine นั่นเอง
» อ่านต่อ.. (Read more..)

Copyright © 2006 - 2024 SiamSupport.com By.. theBoy
Entries RSS Comments RSS