สวัสดีครับ

ปัจจุบัน SEO หรือ Search Engine Optimization
เป็นสิ่งที่นิยมกล่าวถึงในกลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์
เพราะในแต่ละวันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมาย
การทำเว็บเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
ต้องรู้จักวิธีการทำเว็บไซต์ให้พบเจอจากการค้นหา
และสามารถค้นหาเจอในอันดับต้นๆ

Blog SEO นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้ด้านการทำ SEO
ซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาง่ายๆ ในรูปแบบ Step by Step
ทำให้เนื้อหาภายใน Blog นี้ เหมาะกับผู้เริ่มต้น
ที่ไม่เคยรู้จักการทำ SEO มาก่อน

ผมหวังว่าเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน Blog แห่งนี้
จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง
หากท่านทำ Blog หรือเว็บไซต์แล้วท่านชื่นชอบ Blog นี้
โปรด Links กลับมาหาจะขอบคุณอย่างสูง

เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ภายใน Blog นี้หากท่านต้องการนำไปใช้
โปรดติดต่อแจ้งผม หรือ ให้ Credit ผม
โดยเขียนอ้างอิง กลับมาที่ต้นฉบับที่ Blog นี้ด้วยครับ