ในบทความแรก ผมได้กล่าวถึงเรื่องของ SEO ว่า SEO คือ อะไรไปแล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงความสำคัญของการทำ SEO ว่าทำไมเราจึงต้องทำ SEO และ SEO มีประโยชน์อะไรบ้าง
» อ่านต่อ.. (Read more..)