ในบทความแรก ผมได้กล่าวถึงเรื่องของ SEO ว่า SEO คือ อะไรไปแล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงความสำคัญของการทำ SEO ว่าทำไมเราจึงต้องทำ SEO และ SEO มีประโยชน์อะไรบ้าง

ถ้าหากคุณเปิดบริษัทขึ้นมาแห่งหนึ่ง แต่ไม่มีใครรู้จักบริษัทของคุณเลย ไม่มีลูกค้า ไม่มียอดขาย แน่นอนว่าบริษัทที่เปิดขึ้นมา ไม่นานก็ต้องปิดกิจการลง เช่นเดียวกับเว็บไซต์
คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีคนเข้าชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ประเภท e-commerce ที่เน้นงานด้านการขายเป็นหลัก

ดังนั้น เมื่อพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้ว ต้องประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักด้วย ซึ่งการประชาสัมพันธ์ที่ใช้การลงทุนน้อย ได้ผลเร็ว คือการทำ SEO เพราะผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ที่เขาสนใจจาก Search Engines

Search Engine Optimization ช่วยให้คุณ
1. เพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์
2. ทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเป็นที่รู้จัก
3. เพิ่มโอกาสทางการค้า
4. เพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ
5. ลดความเสี่ยง ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ


ศัพท์น่ารู้

  • e-commerce = เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อขายสินค้า หรือบริการ